Volejte 774 750 110 nebo 775 710 218

Frézování komínů

Frézování komínů

Klasický způsob vysekání zdiva po celé délce komína je finančně a časově náročné. Dalším problémem je prach, suť a následné práce při zapravování zdiva a prostupy stropy a střechou. To vše v místech kudy komín prochází.

Frézování komínů je rychlejší a levnější způsob obnovy komína než vybourání stávajícího komínového tělesa a vystavění nového, nemluvě o eliminaci administrativních kroků jako je stavební řízení. Při následné instalaci adekvátní vložky po vyfrézování komína získá zákazník stejnou záruku jako u nového komína. Frézování jednoho průduchu včetně vložkování trvá nejčastěji 1 den a prakticky neomezuje provoz objektu. Cena kompletní úpravy včetně vložkování dosahuje 30-40% nákladů oproti stavění nového komína..

Po vyfrézování komínového průduchu je NUTNÉ komínový průduch opatřit komínovou vložkou z důvodu, že při této činnosti dochází k mírným vibracím a je odebrána část komínového pláště. Důležité je rovněž z hlediska požární bezpečnosti zjištění skladby nosných trámů, aby nebyly posazeny v kapse komínového tělesa, nebo neprocházeli v těsné blízkosti komínového pláště. V tomto případě je nutná trámová výměna, nebo dostatečné odizolování vhodnými materiály.

frezovani

Trám v komíně (vlevo) a frézování komínu (vpravo)

Postup frézování

Hydraulické čerpadlo poháněné spalovacím motorem roztáčí frézovací hlavu, která je zasunuta do komínového průduchu a roztočena do vysokých otáček. Frézovací hlavu tvoří systém zavěšených řetízků z tvrzené oceli, které odstředivou silou otloukají vnitřní stěnu komínu a drtí ji na jemný prach. Nastavením délky řetízků se dosahuje výsledného průměru komínového průduchu. Komín se frézuje od spodní části směrem nahoru. Odfrézovaný materiál padá dolů a následně se vybírá komínovými dvířky (obdoba vybírání sazí). Rychlost frézování je závislá na materiálu, z kterého je komín postaven a pohybuje se v rozmezí 1-3 metry za hodinu. Tato metoda je velmi šetrná a je s úspěchem používána i na dožilém komínovém zdivu bez nebezpečí posunu jednotlivých cihel.

Využití komínové frézy:

Připojovaní větších průměrů odkouření - např. krby, kotle na dřevo, plynové kotle větších výkonů, odvod výkonné vzduchotechniky a ventilace budov, zadehtované komíny…

Kdy je nutné frézovat komín?

- změna spotřebiče (výměna starého kotle za nový, jiná konstrukce spotřebiče atd.)

- nedostatečný komínový tah (komínový průduch má malou účinnou výšku a je potřeba zajistit dostatečný tah)

- zadehtovaný komínový průduch (došlo k zadehtování komínového průduchu vlivem špatného nebo nevhodného paliva a z velké části způsobené výměnou spotřebiče)

- netěsnost komínového průduchu (byla zjištěna netěsnost komínového průduchu a je nutné zajistit bezpečný odtah spalin bez snížení průřezové plochy, tak aby nebyl snížen tah komína)

Dehet v nečištěném komíně bez vložky

Co nemůžeme frézovat

Frézovat mužeme všechny průřezy - kruh, čtverec i obdélník, komíny rovné i uhýbané

Frézovat lze všechny běžně používané materiály kromě kovových vložek, vložek z glazované keramiky a železobetonu (železobetonový věnec frézovat lze, je však nutno montážním otvorem po odfrézování betonu vyřezat armatury.

Odfrézovat lze u vestavěných a přistavěných komínových těles až 1/3 síly komínového zdiva . U běžného komínového průduchu o průměru 15cm a síle komínového zdiva 15cm, lze odebrat až 5 cm komínového zdiva a tím zvětšit průměr na 25cm, což postačí na vyvložkování komínovou vložkou o průměru až 230mm.

V ceně vyfrézování komínového průduchu na požadovaný průměr je odnos odfrézovaného materiálu do nádob připravených zákazníkem. Odvoz suti jsme schopni zajistit za úplatu, je ovšem nutné dohodnout se předem s pracovníkem naší firmy.

frezovani

Vyfrézováno DN 230mm

Požadavky na zajištění pracoviště pro frézování komínů

komín musí být po celé délce průchozí - po dohodě může zajistit naše firma

musí být zajištěn přístup ke komínu shora k jeho ústí

všechny místnosti v domě, jimiž prochází frézované komínové těleso musí být po dobu frézování přístupné z důvodu kontroly pracovníky firmy

komín nesmí být lomený v příliš velkém úhlu cca nad 20° při větších úhlech je nutno v místě lomu vybourat montážní otvor - (zajistí naše firma)

Zákazník bere na vědomí, že při práci se může uvnitř objektu prášit a objekt podle toho zajistí