Volejte 775 710 218 nebo 608 326 682

Kouřovody

Kouřovody

Dělíme je na:

1) Svislý kouřovod tzv. kouřovod z funkcí komína (nahrazují nám komín)

Jedná se o kouřovod osazený na spalinovém hrdle spotřebiče (se svislou osou) určený k přímému odvodu spalin do volného ovzduší nad střechu budovy. Svislý kouřovod na pevná paliva nesmí být vyšší než 8m. Nelze ho použít pro spotřebiče ze zadním vývodem.

Použití: zejména v podlaží pod střechou (tam kde není možné dodržet minimální účinnou výšku komína) tam kde není možné umístit klasický komín s kouřovodem

Kouřovod svislý

2) Kouřovod je konstrukční díl sloužící k propojení spalinového hrdla spotřebiče se sopouchem komína.

Dělíme je na:

- samostatné (odvádějí spaliny od jednoho spotřebiče)

- společné (odvod spalin od více spotřebičů)

Svislá část kouřovodu nad přerušovačem tahu u atmosférických spotřebičů musí mít nejméně 40cm.

Naše firma Vám namontuje kouřovody pro všechny druhy spotřebičů a paliv. Používáme všechny typy materiálů (nerez, plast, hliník, ocel) dle požadavků připojovaného spotřebiče.

Kouřovody