Volejte 774 750 110 nebo 775 710 218

Revize, prohlídky a čistění komínů

Revize, prohlídky a čistění komínů

Naše firma provádí kontroly a revize komínových těles jak pro soukromé osoby, tak pro společenství vlastníků a podnikatelské subjekty.

Řídíme se zákonem č. 320/2015 Sb.
dále pak předpisem č. 34/2016 Sb.

Revize spalinových cest

Posouzení spalinové cesty, při které se posuzuje stavební část, funkčnost, bezpečný provoz a odvod spalin do volného ovzduší.

Při stavbě, opravě nebo rekonstrukci spalinové cesty musí být dodrženo několik norem, z nichž základními normami jsou ČSN 73 4201 (Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv) a ČSN EN 1443 (Komíny - všeobecné požadavky).

Vzor písemné zprávy o revizi spalinové cesty

Čištění a kontroly komínů

Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Komín i kouřovod je třeba kontrolovat a čistit preventivně a pravidelně. Rozhodně není bezpečné zvát si kominíka jednou za tři nebo pět let.

Pokud u vás kominík letos ještě nebyl a jeho návštěvu nemáte na letošek ani naplánovanou, naplánujme si ji společně hned teď. Stačí vyplnit formulář, nebo zavolat na uvedená čísla.

Je pravdou, že podle nařízení vlády č. 34/2016 Sb., si mohou majitelé nemovitostí od začátku roku 2011 své komíny čistit sami. Stále však potřebují potvrzení od odborníka.

Jestliže vlastníte dům nebo chatu, jednou za rok si musíte zavolat kominíka, který váš komín a kouřovod prohlédne. Buď ho vyčistí, nebo Vám jen vydá kontrolní zprávu.

Před vydáním kontrolní zprávy kominík zkontroluje požární bezpečnost, technické parametry komína, to znamená, aby byl dostatečně velký průduch a v dobrém stavu.

Čištění spalinové cesty provádíme, se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na vybírání pevných částic nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

Díky nařízení vlády č. 34/2016 Sb. je revize a čištění komínů od kominíka povinná alespoň jednou ročně. Jelikož každým rokem vyhoří 300 domů díky špatnému stavu komína, je podle vlády tohle nařízení nutné. Ale pozor vládní nařízení nemyslí jen na rodinné domy, ale také na chaty, chalupy, restaurace s pecí nebo krbem a samozřejmě se nevyhnou kontrole ani komíny od karem.

Připravte se, že i na takovou novou skutečnost budou reagovat i pojišťovny, které se budou také bránit, pokud nezařídíte na svém domě povinnou revizi nebo kontrolu. Může se vám také stát, že vám pojišťovna vyplatí jen malou částku, protože jste nedodrželi podmínky a tím jste si za tuto nehodu mohli sami. Také myslete na to, že i v tomto oboru se snaží vydělat lidi, kteří jsou nekvalifikovaní a nebo jsou podvodníci. Takže, kominík málokdy chodí po domech, ale objednává se.

Vzor písemné zprávy o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty

V případě jakýchkoliv dotazů můžete použít kontaktní formulář, nebo využít uvedená telefonní čísla.

Předpis č. 34/2016 Sb. Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Zde