Volejte 774 750 110 nebo 775 710 218

Vložkování komínů

Vložkování komínů

Jednovrstvé komíny ve stávající domovní i občanské zástavbě je možné rekonstruovat pro spotřebiče pro plynná, kapalná paliva a tuhá paliva, dodatečným vyvložkováním, při kterém je do stávajícího komínového průduchu nainstalována komínová vložka.

Pro vložkování komínu je vnitřní průměr komínu stěžejní. Velikost komínového průduchu lze zvětšit pomocí komínové frézy viz frézování komínů. Zásah frézou je často nezbytný, především u spotřebičů na pevná paliva. Po vyvložkování komínu se průduch zmenší, s čímž je třeba počítat zejména v souvislosti s připojeným spotřebičem.

Odborný dohled a profesionální přístup během celé rekonstrukce komínu je důležitou prevencí nechtěných a nepříjemných nehod a problémů. Zodpovědný přístup k zásahu do komínové soustavy garantuje úspěšně provedenou rekonstrukci, dlouhodobou životnost komínu a plynulý a efektivní provoz.

Komíny vložkujeme pro všechny druhy spotřebičů a paliv. Vložkování je v dnešní době nejlevnější způsob rekonstrukce komínu. Vložkování provádíme všemi typy vložek (nerez, plast, hliník ), dle stavu komínového tělesa a požadavkům připojovaného spotřebiče.

Moderní spotřebiče kladou vysoké nároky na odtah spalin. Nenasákavost, odolnost vůči vlhkosti a nízké teploty spalin hrají velkou roli při určování vhodného materiálu pro komínovou vložku.

Vložkování a materiál

Kdy je nutné vyvložkovat komín?

Al vložka po 20ti letech

Postup vložkování

Vložka se spouští do stávajícího komínového tělesa z komínové hlavy a z montážních otvorů, které jsou vybourány pro osazení tvarovek před samotným spouštěním vložky.

Možnosti vložkování

V případě, že je komínový průduch rovný, lze použít pevné vložky. POZOR, někteří kominíci znají jen flexibilní vložky, jsou levnější a jejich montáž je jednoduší, ale tloušťka materiálu je z pravidla o polovinu slabší oproti pevným vložkám, takže pokud je Váš komínový průduch rovný, doporučuji si dohlédnout na použití pevných vložek. Pokud není komínový průduch rovný, lze vložkování provést pomocí flexibilní komínové vložky.